Михаил Пришвин

Морализирането - това е творчеството на бездарните хора ~ Михаил ПРИШВИН
Морализирането - това е творчеството на бездарните хора ~ Михаил ПРИШВИН