Михаил ШЧЕТИНИН

Ти си мой ученик, аз съм твой учител, хайде да помислим заедно защо сме се срещнали аз и ти ~ Михаил ШЧЕТИНИН
Ти си мой ученик, аз съм твой учител, хайде да помислим заедно защо сме се срещнали аз и ти ~ Михаил ШЧЕТИНИН