Мишел дьо Монтен Есета

Да размишляваш за смъртта значи да размишляваш за свободата ~ Мишел дьо МОНТЕН
Да размишляваш за смъртта значи да размишляваш за свободата ~ Мишел дьо МОНТЕН