Митовете за делото на Кирил и Методий

Кой е поръчителят на българската азбука? ~ Божидар ДИМИТРОВ
Кой е поръчителят на българската азбука? ~ Божидар ДИМИТРОВ