Много земя ли е нужна на човека

Много земя ли е нужна на човека? ♥ Лев ТОЛСТОЙ
Много земя ли е нужна на човека? ♥ Лев ТОЛСТОЙ