морални и неморални хора

Кога беше последния път, когато бяхте изкушени да извършите нещо неморално?
Кога беше последния път, когато бяхте изкушени да извършите нещо неморално?