Моят опит в народната и в природната медицина

Господи, направи така, че да виждам в този, който страда, само човека ♥ Лечителят Моисей МАЙМОНИД
Господи, направи така, че да виждам в този, който страда, само човека ♥ Лечителят Моисей МАЙМОНИД