Из молитвата към Бога на великия лечител, теолог и философ от еврейски произход Моисей Маймонид, роден в Кордоба, Испания през 1135 г. и починал в изгнание в Кайро, Египет през 1204 г.

Moses ben Maimon, (1135 ~ 1204)

Господи,

изпълни душата ми с любов към изкуството на лечителя и към всички човешки същества. Не допускай жаждата за печалба и стремежът към слава да ми повлияят при изпълнението на моето изкуство, понеже неприятелите на истината и на любовта към хората биха могли лесно да ме измамят и да ме отдалечат от благородния дълг да правя добро…

Поддържай силата на сърцето ми, за да бъде винаги готово за служи на бедния и на богатия, на приятеля и на неприятеля, на почтения и на мошеника.

Направи така, че да виждам в този, който страда, само човека…

Направи така, че моите болни да имат доверие в мен и в моето изкуство, да следват моите съвети и моите наставления…

Дай ми, Господи, снизходителност и търпение към моите груби и упорити болни.

Направи така, че да бъда умерен във всичко, но ненаситен в моята любов към науката.

Отстрани от мен мисълта, че мога всичко. Дай ми сила, воля и възможност да разширявам все повече моите познания.

Аз искам днес да открия в моите знания неща, които вчера не съм подозирал, защото изкуството на лечителя е голямо, но човешкия дух винаги напредва…

Из: „Моят опит в народната и в природната медицина“, Владимир Бошнаков, изд. Авангард Прима, София, 2016 г.
Изображение: Moses ben Maimon, (1135 ~ 1204)