Мястото на срещата да не се променя

Глупаците не се сеят, не се орат. Те просто сами се раждат | Станислав ГОВОРУХИН
Глупаците не се сеят, не се орат. Те просто сами се раждат | Станислав ГОВОРУХИН