На майката и нейната реч

Държава, която не строи училища и библиотеки, строи затвори | Рада КАЗАЛИЙСКА, първата българска поетеса
Държава, която не строи училища и библиотеки, строи затвори | Рада КАЗАЛИЙСКА, първата българска поетеса