награда за мир

Ако живеем свързани с чувствата си, няма да бъдем послушни роби и подчинени ~ Маршъл РОЗЕНБЕРГ
Ако живеем свързани с чувствата си, няма да бъдем послушни роби и подчинени ~ Маршъл РОЗЕНБЕРГ