Напаст божия

Навред тъга и глухота, като че ли черна чума върлуваше или настъпяше второ пришествие ♥ Елин ПЕЛИН
Навред тъга и глухота, като че ли черна чума върлуваше или настъпяше второ пришествие ♥ Елин ПЕЛИН