Наръчник по величие

Единствените хора без проблеми са мъртвите ~ Робин ШАРМА
Единствените хора без проблеми са мъртвите ~ Робин ШАРМА