Народна приказка от Странджа

От какво е произлязъл тютюнът
От какво е произлязъл тютюнът