Народна приказка от Странджа

Едно време Мохамед и Свети Илия другарували и начесто се разхождали заедно насам-натам.

Един ден Свети Илия, като тряснал с гръм, та Мохамед така се стреснал и уплашил, че от страх се изпуснал.

Там дето паднало изходеното от него, изникнала една трева – тютюнът. Събрали се турските ходжи да решат какво да правят с нея – да я ядат – не става. Да вземат да я пият – пак не става. Хайде тогава решили да я горят и да смучат пушека й – за спомен от техния господ – Мохамед.

с. Заберново, 1939 г.

Снимки: kreycikbikejourneys.wordpress.com, cubanphotographs.com