Народна Република България

Закон за трудовото мобилизиране на безделниците и празноскитниците
Закон за трудовото мобилизиране на безделниците и празноскитниците