Национална литературна награда Милош Зяпков

Съвестта му заговори, но той не разбираше чужди езици | Милош ЗЯПКОВ
Съвестта му заговори, но той не разбираше чужди езици | Милош ЗЯПКОВ