Науката за човека и Човекът за самия себе си

Човекът не е празен лист хартия, върху който културата може да напише своите текстове
Човекът не е празен лист хартия, върху който културата може да напише своите текстове