най-големите италиански живописци

Кой поет с думи ще сложи пред теб, влюбени, верния образ на твоя идеал с такава истинност като художника? ♥ ЛЕОНАРДО
Кой поет с думи ще сложи пред теб, влюбени, верния образ на твоя идеал с такава истинност като художника? ♥ ЛЕОНАРДО