най-велики книги на всички времена

Като няма какво да прави със сърцето си, човек охотно го подарява ~ Луи-Фердинан СЕЛИН
Като няма какво да прави със сърцето си, човек охотно го подарява ~ Луи-Фердинан СЕЛИН