най-ярките фигури в поезията на романтизма

Не съм сигурен в нищо друго, освен в светостта на сърцето ~ Джон КИЙТС
Не съм сигурен в нищо друго, освен в светостта на сърцето ~ Джон КИЙТС