най-значимите фигури в руския символизъм

Хората са така безгранично, така безнадеждно жалки ~ Зинаида ГИПИУС
Хората са така безгранично, така безнадеждно жалки ~ Зинаида ГИПИУС