недъзите на образователна система

Отделенията са безбожно претварени и обтрупани с всевъзможни, един от други по-неразбрани учебници
Отделенията са безбожно претварени и обтрупани с всевъзможни, един от други по-неразбрани учебници