Неделни разговори за душата

Не дръзвай да отглеждаш друго създание, докато не отгледаш самия себе си ♥ Д-р Шефали ЦАБАРИ
Не дръзвай да отглеждаш друго създание, докато не отгледаш самия себе си ♥ Д-р Шефали ЦАБАРИ