ненасилствена комуникация

Ние изобщо не познаваме речника на нашия вътрешен живот | Тома д’АНСАМБУР
Ние изобщо не познаваме речника на нашия вътрешен живот | Тома д’АНСАМБУР