Непристойното и болното в изкуството

Единственото, което ни е нужно в живота, е убедеността, че нещата ни вървят по-добре, отколкото у съседа | Роберт МУЗИЛ  
Единственото, което ни е нужно в живота, е убедеността, че нещата ни вървят по-добре, отколкото у съседа | Роберт МУЗИЛ