нерешителност

Нерешителният човек прилича на кръстовище, в което веят всички ветрове ♥ Петър ДИМКОВ
Нерешителният човек прилича на кръстовище, в което веят всички ветрове ♥ Петър ДИМКОВ