Николай ХАЙТОВ за славата

Какво бихте пожелали на младежите на село? - Да не гледат отвисоко на земята ~ Николай ХАЙТОВ
Какво бихте пожелали на младежите на село? - Да не гледат отвисоко на земята ~ Николай ХАЙТОВ