Николай КОПЕРНИК за вярата си в Бог

Кой не би се възхитил на Твореца на всички неща, в Когото е цялото щастие и всяко благо? | Николай КОПЕРНИК
Кой не би се възхитил на Твореца на всички неща, в Когото е цялото щастие и всяко благо? | Николай КОПЕРНИК