Ницше за любовта и брака

Сполучливият брак почива на таланта за приятелство ~ Фридрих НИЦШЕ
Сполучливият брак почива на таланта за приятелство ~ Фридрих НИЦШЕ