Нов журнализъм

Обществото е още по-смешно, отколкото произведенията на съвременното изкуство ~ Том УЛФ
Обществото е още по-смешно, отколкото произведенията на съвременното изкуство ~ Том УЛФ