Нуждата от бащин авторитет през юношеството

♥ Юношите в търсене на авторитета, който родителите не смеят да упражнят
♥ Юношите в търсене на авторитета, който родителите не смеят да упражнят