общество

Държавата е измислицата, чрез която всеки иска да живее за сметка на всички останали ~ Фредерик БАСТИА
Държавата е измислицата, чрез която всеки иска да живее за сметка на всички останали ~ Фредерик БАСТИА