Очевидно – невероятно

Математика е това, което руснаците препродават на китайците в американските университети | Сергей КАПИЦА
Математика е това, което руснаците препродават на китайците в американските университети | Сергей КАПИЦА