очила

Очилата са основна причина за по-нататъшно влошаване на зрението ♥ Проф. Иван НЕУМИВАКИН
Очилата са основна причина за по-нататъшно влошаване на зрението ♥ Проф. Иван НЕУМИВАКИН