Ошо за образованието

В училищната стая трябва да се внесе повече радост, в университета трябва да се внесе повече хаос ~ ОШО
В училищната стая трябва да се внесе повече радост, в университета трябва да се внесе повече хаос ~ ОШО