Острото заболяване е дар и то по никакъв начин не бива да бъде потискано ♥ Барбара РЕН