От Дявола до Кибернета

И плюй върху себе си първом, задето направи човека лакей! ♥ Добри ЖОТЕВ
И плюй върху себе си първом, задето направи човека лакей! ♥ Добри ЖОТЕВ