Отец Александр Шмеман

† Пасхалната нощ е свидетелство, че Христос е жив и че е с нас, и че ние сме живи с Него
† Пасхалната нощ е свидетелство, че Христос е жив и че е с нас, и че ние сме живи с Него