отговорен избор

Отговорният избор е изборът, вземащ предвид последствията от всяко ваше решение | Гари ЗУКАВ
Отговорният избор е изборът, вземащ предвид последствията от всяко ваше решение | Гари ЗУКАВ