Ото Дикс

Всяко изкуство е екзорсизъм ~ Ото ДИКС
Всяко изкуство е екзорсизъм ~ Ото ДИКС