първите 7 додини

Не превръщайте детето в бъдещо безлико същество, което чака да му казват какво и как да прави ~ Мирзакарим НОРБЕКОВ
Не превръщайте детето в бъдещо безлико същество, което чака да му казват какво и как да прави ~ Мирзакарим НОРБЕКОВ