първият носител на званието "Народен артист"

Актьорът в живота е винаги лош творец на сцената. Артистът е голям, когато служи на своя народ ~ Стефан МАКЕДОНСКИ
Актьорът в живота е винаги лош творец на сцената. Артистът е голям, когато служи на своя народ ~ Стефан МАКЕДОНСКИ