Път през годините

Как ли съм?... Мъртвец, който търси гроба си… ♥ Пейо ЯВОРОВ
Как ли съм?... Мъртвец, който търси гроба си… ♥ Пейо ЯВОРОВ