пътешественик-изследовател

Инстинктите са важен елемент от нашата интелигентност ~ Райнхолд МЕСНЕР
Инстинктите са важен елемент от нашата интелигентност ~ Райнхолд МЕСНЕР