Пътят към Голгота

Кръстът, разперил като компас раменете си, ни сочи винаги вярната посока | Пътят към Голгота
Кръстът, разперил като компас раменете си, ни сочи винаги вярната посока | Пътят към Голгота