периоди на човешкия живот

Мъдрият живее от първия период на живота си, но неразумният винаги само започва ♥ АМЕНХОТЕП IV
Мъдрият живее от първия период на живота си, но неразумният винаги само започва ♥ АМЕНХОТЕП IV