Петър Дънов за буквите

А - като семе, което трябва да се посади в земята, Б - като развитие на Божественото у човека ~ Учителят за буквите
А - като семе, което трябва да се посади в земята, Б - като развитие на Божественото у човека ~ Учителят за буквите