Петър Дънов за образованието

Самовъзпитанието е всестранно и дълбоко работене върху ума, чувството и волята ♥ Петър ДЪНОВ
Самовъзпитанието е всестранно и дълбоко работене върху ума, чувството и волята ♥ Петър ДЪНОВ