Петър Дънов за остаряването

Когато чувствата в човека вземат връх над мислите, той преждевременно умира | Учителят ДЪНОВ
Когато чувствата в човека вземат връх над мислите, той преждевременно умира | Учителят ДЪНОВ